Βιολογικά Φάρμακα

Είμαστε πρωτοπόρος και κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στα βιοομοειδή, με εμπειρία πάνω από μια δεκαετία.

Σε αυτήν την ενότητα

Τι είναι τα βιολογικά φάρμακα
Τα βιολογικά/βιοομοειδή φάρμακα έχουν φέρει την επανάσταση στη θεραπεία και την πρόληψη πολλών ασθενειών που απειλούν τη ζωή.
Ανάπτυξη Βιοομοειδών
Αναλυτικές, προκλινικές και κλινικές φαρμακοκινητικές/φαρμακοδυναμικές μελέτες αποδεικνύουν ότι το δραστικό μόριο στα βιοομοειδή φάρμακα αντιστοιχεί με των φαρμάκων αναφοράς.
Παρασκευή Βιοομοειδών
Η δέσμευσή μας για αριστεία στην παρασκευή βιοομοειδών.
Τα Βιοομοειδή της Sandoz
Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη για να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών και να απελευθερώσουμε πόρους στον τομέα της φροντίδας υγείας.

GR2209130837