Η Sandoz διευρύνει τη γκάμα των υπό ανάπτυξη προϊόντων της μέσω συνεργασίας για την ανάπτυξη και παρασκευή πολυάριθμων βιοομοειδών