Τι είναι τα βιολογικά φάρμακα

Βιολογικά φάρμακα

Τα βιολογικά φάρμακα παράγονται με μία σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ζωντανούς οργανισμούς1. Τα φάρμακα αυτά έχουν φέρει την επανάσταση στη θεραπεία και την πρόληψη πολλών σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών2: διαβήτης, ψωρίαση, αρθρίτιδα, αναπτυξιακές διαταραχές, φλεγμονώδεις πεπτικές διαταραχές και ορισμένα είδη καρκίνου.

Ωστόσο, τα βιολογικά φάρμακα είναι αυτά που αυξάνουν το κόστος των δαπανών υγείας και αυτό μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση σε θεραπεία που μπορεί δυνητικά να σώσει ζωές.

Η προοπτική περισσότερων προσιτών επιλογών που είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές ανοίγει νέες δυνατότητες για τα συστήματα υγείας ώστε να επεκτείνουν τη χρήση των βιολογικών φαρμάκων σε περισσότερους ασθενείς, να απελευθερώσουν πόρους για επενδύσεις σε νέες περιοχές και να παρέχουν διεξόδους στους πιεσμένους προϋπολογισμούς υγείας.

IMS Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines, 2016.

 

Βιοομοειδή

Το βιοομοειδές είναι το φάρμακο που έπεται ενός υπάρχοντος βιολογικού φαρμάκου (το οποίο είναι, επίσης, γνωστό ως «βιολογικό φάρμακο αναφοράς») αμέσως μετά από τη λήξη της πατέντας του1,2.

Για να εγκριθεί για χρήση, το βιοομοειδές πρέπει να αντιστοιχεί στο φάρμακο αναφοράς σε επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς, επιδεικνύοντας μη κλινικά σημαντικές διαφορές. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας προχωρημένες αναλυτικές, προκλινικές και κλινικές μελέτες1,3. Ανάλογα με τις πολιτικές και τα συστήματα που εφαρμόζονται από τις αρχές υγείας της κάθε χώρας, τα βιοομοειδή φάρμακα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αναφορικά με την πρόσβαση στη θεραπεία, να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση κόστους και να αυξήσουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους επαγγελματίες υγείας.

 

Όφελος για τους ασθενείς

Η εισαγωγή προσιτών βιοομοειδών υψηλής ποιότητας βελτιώνει την πρόσβαση σε φάρμακα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ασθενών παγκοσμίως.

Η Ε.Ε. διαπίστωσε 100% αύξηση στη χρήση βιολογικών θεραπειών μετά από την εισαγωγή των βιοομοειδών στην Ε.Ε4.

 

Όφελος για τους επαγγελματίες υγείας

Η εισαγωγή των βιοομοειδών αυξάνει τον ανταγωνισμό κάτι το οποίο οδηγεί σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που υποστηρίζουν τη φροντίδα των ασθενών και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Στο διάστημα μεταξύ 2016 και 2020, έχει υπολογιστεί ότι 225 νέες δραστικές ουσίες θα κυκλοφορήσουν στην αγορά παγκοσμίως, το 30% των οποίων θα αφορά βιολογικά φάρμακα4.

Η εισαγωγή των βιοομοειδών θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων που μπορεί να διευκολύνει την αποδοχή και χρήση νέων βιολογικών φαρμάκων.

1. European Commission. Consensus Information Paper 2013. What you need to know about Biosimilar Medicinal Products. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/en/renditions/native [Τελευταία πρόσβαση Ιούνιος 2017]
2. Weise M, et al. Biosimilars: what clinicians should know. Blood 2012;120:5111-7
3. Information on Biosimilars. FDA. Διαθέσιμο στο: https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars/ [Τελευταία πρόσβαση Ιούνιος 2017]
4. IMS Institute for Healthcare Informatics: Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. Date of Report: Mar 2016.


*Οι χώρες EU5 περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Disclaimer: 

GR2209130837